» تمامی کالاها و خدمات این فروشگاه ، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه میباشند و فعالیتهای این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است .
فرآيند توسعه بافت کلانشهر کرج soheil 1483 1395/10/19 دسته بندی : شهرسازی 0

فهرست مطالب: مقدمه 1-پیشینه طرح های توسعه در کرج 1-1-جایگاه شهر کرج در طرح مجموعه شهری تهران جدول 1-1: مشخصات اسکان جمعیت در حوزه شهری کرج- شهریار براساس طرح مجموعه شهری تهران 1-2-کرج در طرح ساماندهی تهران( طرح جامع جدید) 1-3-طرح جامع کرج بزرگ ویژگی های کالبد شهر: 1-4-طرح تفصیلی مصوب تراکم کلی جمعیت: جدول 1-2 : مشخصات طرف تفضیلی مصوب درمحدوده شهرداری های کرج، مهرشهر و رجایی شهر (1372) جدول 1-3: حداقل تفکیک واحدهای شهری جهت رعایت درطراحی مربوط به طرح های تفصیلی مصوب کرج جدول 1-5: سرانه کاربری اراضی ناحیه ای درطرح تفصیلی مهرشهر در کرج 1.5.مصوبات کمیسیون ماده پنج کرج 2-6-برنامه توسعه عمران 5ساله (شهرداری کرج ) 4.بررسی وضع موجود شهر 4-1-روش شناسی مطالعات وضع موجود 4-1-1-محدوده عملیات میدانی 4-1-2-روش برداشت 4-1-3-دسته بندی و رمزگذاری کاربریهای موجود جدول 4-1: دسته بندی کاربری ها و ریز کارکردها( وضع موجود) 4-1-4-باز تولید اطلاعات برداشت شده جدول 4-2: لیست فیلدهای موجود در فایل PARSEL-KARAJ جدول 4-3: لیست کاربری های اعمال شده در Ground floor تا Eight floor و سایر طبقات Parsel – Karaj 4-2-کاربری عمومی وضع موجود زمین 4-2-1-کاربری مسکونی 4-2-2-کاربریهای خدمات عمومی جدول 4-6: کاربری وضع موجود زمین به تفکیک سطوح خالص شهری و ناخالص فراشهری درشهر کرج 4-3-1-ساختار کلی شبکه گذر بندی 4-3-1-1-ساختار کلی شبکه گذربندی کرج 4-3-1-2-ساختار کلی شبکه گذربندی فردیس 4-3-1-3-ساختارکلی شبکه گذربندی مهرشهر 4-3-1-4-جمعبندی 4-3-2-مهمترین دشواریهای ونارساییهای شبکه گذربندی موجود 4-3-2-1-تداخل نقش ارتباطی و کارکرد خدماتی 3-2-2-محورها و تقاطع های تجهیز نشده 4-3-شبکه ارتباطی شهر از دید طرح مصوب 4-3-4-ویژگی های کالبدی شبکه گذربندی 4-3-4-1-ویژگی های برش عرضی گذرها 4-3-4-2-شناسایی گذرهای از دیدگاه ویژگیهای کالبدی خاص 4-4-ویژگیهای کالبدی ساخت و سازهای شهری 4-4-1-کیفیت ساختمانی جدول 4-7: گروه بندی ساختمانهای موجود برپایه کیفیت ساختمانی 4-4-2-ارتفاع و تعداد طبقات ساختمانها 4-4-3-مصالح نماسازی جدول 4-8: دسته بندی ساختمانها بر پایه نوع مصالح نماسازی 4-5-ویژگی های تراکم جمعیتی در شهر 4-5-1-تراک جمعیتی ناخالص و خالص مسکونی در محله ها 4-5-1-1-تراکم ناخالص 4-1-5-2-تراکم خالص مسکونی 4-5-2-تراکم جمعیتی خالص مسکونی دربلوکهای شهری

-

خرید و دانلود | 2,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
مطالب مرتبط